22 Stavanger kunstmuseum audio audio

Accessibility
During Stavanger Art museums opening hours: https://stavangerkunstmuseum.no/

Sculpture no. 22 was the first to be mounted in the art project 'Broken Column'. This was on 9 December 1999 at Stavanger Art Museum, then called Rogaland Museum of Fine Arts. Sculpture no. 22 stands in one of the art museum’s exhibition rooms. At 41,41 metres above sea level, it is the top-most sculpture in the broken column whose elements are scattered throughout Stavanger city centre.

During 1998–1999 Antony Gormley’s art installation 'Another Place' was on show at Solastranden, a beach in Jæren that borders on Stavanger’s airport. The 100 rusty men, which were spread from the airport out into the ocean, triggered great excitement. Many people did not want the rusty men to disappear completely from Stavanger’s "horizon". The idea for 'Broken Column' as a site-specific project emerged through an initiative from people involved in Stavanger’s cultural life. In a letter which Gormley wrote to the gallery owner Arve Opdahl (15 January 1999), he described his idea for 'Broken Column' in Stavanger:

Just as with 'Another Place', he said, this work doesn’t want to depict reality as a mirror image, but be an attempt to let us once again participate in our own reality by making it a place for dreams and imagination. Public space exists inside people just as much as in the physical and urban sphere, he asserted. Gormley wanted to use the space between people, to infiltrate it. He acknowledged that people wouldn’t necessarily like or understand 'Broken Column', but it would give them an opportunity to see their own world in new and different ways.

Stavanger Art Museum is the official owner of the sculptural installation 'Broken Column', but it is to a very great extent owned by the people of Stavanger as a whole.

OddbjørnErlandAarstad-5268.jpg#asset:134

OddbjørnErlandAarstad-5278.jpg#asset:135


Foto // Photo

Oddbjørn Erland Aarstad

Tilgjengelighet
I Stavanger kunstmuseums åpningstider:
 https://stavangerkunstmuseum.no/

Skulptur nummer 22 er den første skulpturen som ble montert i kunstprosjektet 'Broken Column'. Det skjedde allerede 9.desember 1999 i Stavanger kunstmuseum, som den gang het Rogaland kunstmuseum. Skulptur nummer 22 står i et av kunstmuseets utstillingsrom og er den øverste skulpturen i den brutte søylen som går gjennom Stavangers byrom, 41,41 meter over havet.

I 1998-1999 ble Antony Gormley’s kunstinstallasjon 'Another Place' vist på Solastranden, jærstranden som ligger like ved Sola Flyhavn. De 100 rustne mennene, som strakk seg fra flyplassen og ut i havet, vakte stor begeistring. Flere ønsket at de rustne mennene ikke skulle forsvinne helt fra Stavangers "horisont". Ideen til 'Broken Column', som et stedsspesifikt kunstprosjekt, oppsto ut fra et direkte initiativ fra personer i byens kulturliv. Gormley beskriver ideen for Stavanger slik:

Liksom med Another Place ønsker ikke dette verket å fremstille eller representere virkeligheten som et speilbilde, men er heller et forsøk på å la oss ta del i vår egen virkelighet igjen, ved å lage det til et sted for drømmer og fantasi. Det offentlige rommet eksisterer inni menneskene like mye som det er et fysisk byrom. Jeg er interessert i å bruke rommet mellom menneskene (...) som en del av det rommet Broken Column ønsker å infiltrere. Folk vil ikke nødvendigvis like eller forstå dette verket, men ved å leve med det kunne ha mulighet for å se på sin egen verden på nye og annerledes måter. 

(Brev fra Gormley til gallerist Arve Opdahl, 15.01.1999)

Stavanger kunstmuseum står som eier av skupturinstallasjonen 'Broken Column', men samtidig er dette et kunstverk som i høyeste grad eies av Stavangers befolkning.

OddbjørnErlandAarstad-5268.jpg#asset:134

OddbjørnErlandAarstad-5278.jpg#asset:135

Foto // Photo

Oddbjørn Erland Aarstad