20 Solvang barnehage audio audio

Accessibility
The sculpture is visible from the road. No access to the playground during day time, reserved the kindergarten. After closing time, you can enter the area. Remember to close gates and help keep the area clean.

Sculpture no. 20 stands in the playground at Solvang Kindergarten, Møllegaten 66. This is in the Eiganes and Våland neighbourhood, but many people think of it as in Vestre Platå.

The building here is one of the city’s oldest school buildings, erected in 1899, on the so-called ‘Racine field’. Over the years the building has accommodated grade school pupils, students pursuing a degree in social work, and kindergarteners. During World War II it was occupied by Germans, as were several other buildings in the Solvang area.

When the rusty man was mounted here in 2003, the building was used by teachers and pupils from Våland School, while their own building was being renovated. At that time there were parking spaces around the rusty man. Now Våland’s renovation is completed and the building houses a ‘singing kindergarten’. Here the rusty man stands, silently watching small children at play.

Brokencolumn_20_solvang_2.jpg#asset:177

Photo

May Johannessen

Tilgjengelighet
Skulpturen kan 
sees fra veien. Ingen adgang til lekeplassen på dagtid, forbeholdt barnehagen. Etter barnehagens stengetid er adgang tillat. Husk å lukke porter etter deg og bidra til å holde området rent.

Skulptur nummer 20 står midt i lekeområdet til Solvang barnehage, i Møllegaten 66. Området ligger i Eiganes og Våland bydel, men kalles av mange for ‘Vestre Platå’.

Bygningen på området er en av byens eldste folkeskolebygninger, reist i 1899, på den såkalte Racine-marken. Skolen har gjennomm årene huset både barneskoleelever, studenter ved sosialhøgskolen og en åpen barnehage. Under andre verdenskrig var huset okkupert av tyskerne, som flere andre bygninger i Solvang-området.

Da den rustne mannen fikk sin plass i 2003, var skolen i bruk av lærere og elever ved Våland skole, da deres egen skole var under rehabilitering. Den gang var det parkeringsplass der den rustne mannen står. Nå er skolen og området renovert og huser en ‘syngende barnehage’. Her står den rustne mannen og stillferdig betrakter småbarnas lek på plassen.

Brokencolumn_20_solvang_2.jpg#asset:177

Foto // Photo

May Johannessen