01 Indre Vågen audio audio

Accessibility
Round the clock

Located at Stavanger’s ‘navel’ is sculpture no. 1. It looks out over Vågen, the main harbour. From here, it’s impossible to see any of the other 22 sculptures in the art project. Nevertheless, it is from Vågen that you can best understand the starting point for 'Broken Column': the man who stands looking out to sea.

The sculpture at Vågen stands on the head, as it were, of sculpture no. 0, which is partly submerged near the islet Natvig Minde. The idea is that all the sculptures in 'Broken Column' look out to sea and face 8 degrees west of true north. Thinking in terms of a topographical map, all the sculptures stand on different contour lines, but if they were collocated, they would form one continuous column. At the top of this imaginary column is sculpture no. 22, inside Stavanger Art Museum.

After a discussion in the city council, the rusty man was allowed to stand here at the innermost point of Vågen – a bit to the west of the dock reserved for the most prestigious ships arriving by sea, for instance the royal yacht of the king of Norway, 'Kongeskipet Norge'.

The place where the sculpture stands is part of Stavanger Municipality’s 'Millennium Site', chosen to mark the transition to the 2000s. Behind the rusting man is the city’s main square with Stavanger Cathedral at the top of the hill. Before the year 2000, much work was done to upgrade this square, the goal being to create a place where the community could gather and to reflect the city’s distinctive character and identity.

The rusting man shares the place with the city’s popular fish market and a number of seagulls. It bears silent witness to everything happening during the city’s popular summer festivals.

1_Vågen_OddbjørnErlandAarstad-17.jpg#asset:96

Foto // Photo

Oddbjørn Erland Aarstad

Tilgjengelighet 
Hele døgnet

Midt i Stavangers ‘navle’ står skulptur nummer 1 og speider ut over Vågen. Herfra er det ikke mulig å se noen av de andre 22 skulpturene i kunstprosjektet. Likevel er det her i Vågen man best kan ane utgangspunktet for skulpturprosjektet: Mennesket som står og ser utover havet.

Skulpturen i Vågen bygger i høyde på skulptur nummer 00, som står plassert delvis under vann ute i sjøen, ved en holme kalt Natvig Minde. Tanken er at skulpturene ser mot havet, 8 grader vest fra nord. Skulpturene står på bestemte koter slik at de til sammen danner en tenkt søyle. Øverst i den brutte søylen, og ytterst i den geografiske aksen, står skulptur nummer 22, inne på Stavanger kunstmuseum.

Etter litt kommunal diskusjon fikk den rustne mannen lov til å ta plass her i indre Vågen – litt vest på byens honnørbrygge, som gjennom tidene hadde vært forbeholdt prominent besøk via sjøen, som landets kongelige og 'Kongeskipet Norge'.

Plassen skulpturen står på er en del av Stavanger kommunes utvalgte tusenårssted (år 2000). Bak ryggen til den rustne mannen ser man byens torgplass, med Stavanger Domkirke på toppen. I forkant av tusenårsskiftet ble det foretatt store ombygginger av dette torget, som hadde som mål å skape et 'fellesskapsområde og identifisere byens egenart og identitet'.

Den rustne mannen deler plass med byens populære fisketorg og et utall havmåker. Her vitner den taust om alt som foregår ved byens folksomme sommerfestivaler.

1_Vågen_OddbjørnErlandAarstad-17.jpg#asset:96

Fotos // Photos
Oddbjørn Erland Aarstad