15 Madlaveien audio audio

Accessibility
Round the clock

Near the driving school Skagen Trafikkskole on Madlaveien, you’ll find sculpture no. 15.

What has this rusty man done to cause him to be put in the "naughty corner"? With his head almost submerged in wintergreen bushes and a busy road behind him, we get the feeling that he has been relegated to one of the city’s so-called "non-places".

When the sculpture was placed here in 2003, the bushes and trees were smaller. The rusty man looked over the noise barrier to the houses beyond. In later years, the city’s park department has let the greenery grow almost wild in this area – maybe to protect the inhabitants from noise and inquisitive passers-by?

Sculpture no. 15 was the last to be mounted, just one day before the whole project officially opened on 15 February 2003.

NRK_2003.jpeg#asset:165

Photo: NRK Rogaland

15_Madlaveien.jpg#asset:77

15_Madlaveien_mkirkeogvei.jpg#asset:79


Foto // Photo

May Johannessen

Tilgjengelighet
Hele døgnet

Like ved Skagen Trafikkskole på Madlaveien står skulptur nummer 15.

Man kan kanskje undres over hva denne rustne mannen har gjort, siden den er plassert slik i "skammekroken"? Med hodet nesten inni en tett vintergrønn busk og en kraftig trafikkert hovedvei bak seg, får man inntrykk av at denne skulpturen er blitt forvist til et av byens såkalte "ikke-steder".

Da skulpturen ble satt opp i 2003 var buskene og treet riktignok ikke så store. Da så den rustne mannen over støygjerdet og inn mot husene som ligger innenfor. I de senere år har parkvesenet latt det grønne ta over i dette området, kanskje for å skjerme beboerne for innsikt og trafikkstøy?

Skulptur nummer 15 var den siste skulpturen til å bli montert i prosjektet, bare én dag før hele prosjektet ble offisielt åpnet den 15. februar 2003.   

                                                                                                           NRK_2003.jpeg#asset:165 

Foto over er hentet fra NRK Rogaland

15_Madlaveien.jpg#asset:77

15_Madlaveien_mkirkeogvei.jpg#asset:79

Foto // Photo

May Johannessen