21 Mosvannsparken audio audio

Accessibility
Round the clock

On a path running through a small park called ‘Gamle Mosvannsparken’, you’ll find sculpture no. 21 gazing fixedly into tree branches. The path runs east-west, parallel to the heavily trafficked road Madlaveien. On the south side of the road is the rest of Mosvannsparken. The park and path encircle the whole lake Mosvannet.

Even though the path is close to a busy thoroughfare, walkers hardly notice it. The path runs through woods with twittering birds and shafts of sunlight glinting through the trees. The rusty man has probably scared a few passers-by, especially at night, since it’s not so easy to see him until you get quite close. The path is regularly used by locals for exercising, walking dogs and just going for leisurely walks. So the rusty man is rarely alone for long.


Foto // Photo

May Johannessen

Tilgjengelighet
Hele døgnet

Ved en gangsti i et lite parkområde kalt ‘Gamle Mosvannsparken’ står skulptur nummer 21 og stirrer inn i løvverket på et tre. Gangstien strekker seg fra øst til vest, parallelt med trafikkerte ‘Madlaveien’. På sørsiden av veien fortsetter selve Mosvannsparken, et stort og tilrettelagt grøntareal som strekker seg rundt hele Mosvannet, med en flott tursti.

Selv om stien ligger nær en stor fartsåre for biltrafikk, merker man forbausende lite av det inne på denne vakre skogsstien, hvor fuglene kvitrer og lyset glimrer gjennom trærne. Det er godt mulig at den rustne mannen her kan ha skremt noen forbipasserende, spesielt på kveldstid, for det er ikke så lett å få øye på den før man er ganske nær. Stien brukes flittig av lokalbefolkningen til trening, lufting av hund og turer, så den rustne mannen står sjelden alene lenge.

Foto // Photo 

May Johannessen