13 Hetlandsgata 53 audio audio

Accessibility
Not available without agreement with homeowner

A few of the 23 rusty men stand indoors, in semi-private rooms, but the sculpture at Hetlandsgaten is the only one in a private home. The artist wanted several of 'Broken Column’s sculptures to stand inside people’s homes in order to create a dialogue between Stavanger’s private and the public spheres.

In the preliminary project, the person who then lived at Hetlandsgate was willing to meet the artist in order to evaluate putting a sculpture in her home. The two got along well and found a suitable location. Here it still stands, enjoying itself without complicating everyday life in the home. The new owner also gets along well with the silent occupant, who sometimes takes care of hats or clothes drying by the wood stove.

It has become a popular activity amongst the city’s 8–10th graders to seek out all the rusty men each spring. Sometimes they come to this private home to see the sculpture. And sometimes they’re allowed inside to greet it – when it’s convenient for the homeowner. Other than this, the rusty man’s contact with the wider world is limited to small glimpses through a window.

13_Hetlandsgata_OddbjørnErlandAarstad-6887_web_croppedbyMay.jpg#asset:122

13_Hetlandsgata_OddbjørnErlandAarstad-6881_web_croppedbyMay.jpg#asset:121


Foto // Photo

Oddbjørn Erland Aarstad

Tilgjengelighet 
Ikke tilgjengelig uten avtale med huseier 

En "håndfull" av de 23 rustne mennene står innendørs og i såkalte semiprivate rom, men skulpturen i Hetlandsgaten er den eneste som står inne i et privat hjem. Kunstneren ønsket at flere av skulpturene i Broken Column skulle stå inne i hus hvor mennesker bor, for å skape en dialog mellom private og offentlige sfærer i Stavanger.

I prosjektfasen sa den forrige huseieren seg villig til å møte kunstneren for vurdering av plassering i hennes hjem. De kom godt overens og fant sammen et egnet sted, hvor skulpturen fremdeles står og gløder uten å komplisere hverdagslivet i huset. Husets nåværende eiere trives godt i lag med den tause husokkupanten, som innimellom bistår dem med å passe på luer og tørke klær foran ovnen.

De rustne mennene utgjør et populært vandreprosjekt for elever ved byens ungdomskoler om våren. Det hender at noen dukker opp ved huset for å se skulpturen. Innimellom får de lov å komme innenfor og hilse på, når det passer seg sånn for huseierne. Ut over det er den rustne mannens kontakt med omverdenen begrenset til små vindusglimt. 

13_Hetlandsgata_OddbjørnErlandAarstad-6887_web_croppedbyMay.jpg#asset:122

13_Hetlandsgata_OddbjørnErlandAarstad-6881_web_croppedbyMay.jpg#asset:121

Foto // Photo

Oddbjørn Erland Aarstad