16 Henrik Steffensgate

Accessibility
Round the clock

Like several sculptures in the art project, no. 16 stands at a busy intersection with lots of people and cars streaming past. This one is at Henrik Steffensgate and Løkkeveien. In contrast to the people moving past, the rusty man stands absolutely still and watches everything, buried to his knees in asphalt.

This partial burial was in order to achieve the correct elevation for the topographical contour line. Despite the road department’s initial worries, this placement has worked well in relation to the traffic.

The street is named after naturalist and philosopher Henrik Steffens (1773 – 1845), born in Stavanger. Haven’t you heard of him, either?

Steffens was a leading public debater in Scandinavia in the 19th century. Although he moved from his hometown of Stavanger as a child, the city and the nation played an important role for him throughout his life. (…) Henrik Steffens is considered to have brought the romantics to the Nordic Countries.

Source: "Henrik Steffens? Aldri hørt om han». Åsmund Ådnøy (2019)

Dont worry, there will be several chances during 2022 and 2023 to get to know this historical person better, because in 2023 it is 250 years since he was born. As a prelude to this anniversary the University of Stavanger, in collaboration with Stavanger Municipality, has taken initiative for a salon series that will promote critical reflection, knowledge sharing and edution.

You can find the programme here: Vårprogram 2022 for Steffens salong

16_Henrik_Steffensgate_m_BBL_cropped.jpg#asset:81
16_Henrik_Steffensgate_m_rullestol_buss_sykkel.jpg#asset:83


Foto // Photo

May Johannessen

Tilgjengelighet
Hele døgnet

Som flere av skulpturene i kunstprosjektet, står skulptur nummer 16 like ved et veikryss hvor mange mennesker farter forbi. I krysset mellom Henrik Steffensgate og Løkkeveien er det til tider særs mye trafikk og bevegelse. I motsetning til alle som er i bevegelse rundt skulpturen, står den rustne mannen helt stille og betrakter det hele, til knes i asfalten.

For å oppnå riktig kotehøyde er skulpturen noe nedsenket i grunnen. Til tross for bekymringer fra veimyndighetene i forkant, har plasseringen fungert fint i forhold til trafikkaktiviteten på stedet.

Gaten er kalt opp etter naturforsker og filosof Henrik Steffens (1773 – 1845), født i Stavanger. Har du ikke hørt om ham, du heller?

Steffens var en ledende samfunnsdebattant i Skandinavia på 1800-tallet. Selv om han flyttet fra fødebyen Stavanger som barn, spilte byen og nasjonen en viktig rolle for ham hele livet. (…) Henrik Steffens regnes som den som brakte romantikken til Norden.

Kilde: "Henrik Steffens? Aldri hørt om han». Åsmund Ådnøy (2019)

Du vil helt sikkert få flere sjanser i løpet av 2022 og 2023 til å bli bedre kjent med denne historiske personen, for i 2023 er det nemlig 250 år siden han ble født. Som opptakt til dette jubileet har blant annet Universitetet i Stavanger, i samarbeid med Stavanger kommune, tatt initiativ til en salongserie som skal fremme kritisk refleksjon, kunnskapsdeling og danning.

Du finner programmet her: Vårprogram 2022 for Steffens salong

16_Henrik_Steffensgate_m_BBL_cropped.jpg#asset:81
16_Henrik_Steffensgate_m_rullestol_buss_sykkel.jpg#asset:83

Foto // Photo 

May Johannessen