08 Haugesundsgata 3 audio audio

Accessibility
Round the clock

The rusting man at Haugesundsgata in east Stavanger occupies half a parking space at a petrol station. He’s parked here permanently, and often accompanied by a burger advertisement. He watches the intersection leading traffic in and out of the Østre and Hundvåg neighbourhoods.

Passers-by might see this as an unattractive place to linger. But local residents didn’t take long to respond when the sculpture was mentioned a few years back in a blog post:

I see the same things the man sees. Things you don’t see. Go visit the iron man some day when the sun is setting and the clouds play above the city bridge, when children skate and play basketball at Kjelvene … yes, THEN the iron man is in a lovely place.

Through the anonymous and silent "place holders", fruitful conversations can arise about the qualities of the places where they stand. We are reminded that a single place can accommodate many perceptions and stories.

Tilgjengelighet
Hele døgnet

Skulpturen i Haugesundsgata tar opp en halv parkeringsplass ved en bensinstasjon, i Østre bydel i Stavanger. Der står den rustne mannen permanent parkert, ofte med et salgskilt for hamburgere ved sin side, med utsikt over det trafikkerte veikrysset som leder folk inn og ut av Østre bydel og Hundvåg bydel.

For tilfeldig forbipasserende kan plassen tilsynelatende oppfattes som et lite attraktivt sted å oppholde seg lenge. Responsen fra beboere i området uteble likevel ikke da dette ble kommentert i en lokal blogg for noen år siden:

Jeg ser det samme som mannen ser, jeg. Som du ikke ser. Gå og besøk jernmannen en gang solen er på vei ned du, og skyene leker på himmelen over bybroen, mens storhaugbarna skater og spiller basketball i Kjelvene... ja, DA har jernmannen det faktisk ganske fint.

Gjennom de anonyme og tause "plassholderne" oppstår det fra tid til annen fruktbare lokale samtaler om hva som er de ulike stedenes kvaliteter og man blir minnet om at ett enkelte sted kan romme flere persepsjoner og fortellinger.

Foto // Photo

May Johannessen