10 Stavanger tinghus audio audio

Accessibility
During opening hours with agreement from the reception at Stavanger District Court

Sculpture no. 10 stands in the middle of a flight of stairs leading up to the courtrooms in Stavanger Courthouse.

In 1937 an architectural competition was held to decide the design of the courthouse. Karl Grevstad’s proposal won. Construction started in December 1939 but stopped when World War II broke out and Norway was invaded. Work resumed in 1946, but due to a lack of materials after the war, the building wasn’t completed until 1951.

The rusty man doesn’t stand inside a courtroom. He doesn’t witness the judicial power of the law. Instead, he stands in the path to and from the courtrooms. In a democratic way, all who participate in a court case must pass by, be they judges, lawyers, prosecutors, defendants or witnesses. With its human form, the sculpture reminds us of the principle that ‘all are equal before the law’.

The term 'justice' is an occupational title for people who have the authority to make decisions in regard to the application of the law. The word originates from the Latin 'jūstitia', meaning fair, righteous, and guided by truth and reason. Despite the general perception of Norway’s justice system as fair, most people are aware that court cases are seldom easy to decide, with obvious winners and losers. A judgment may not necessarily be experienced as fair by all parties involved. This is something the rusty man experienced himself in 2018, when a woman, for an unknown reason, but obviously out of frustration, poured oil over the sculpture’s head.

10_Stavanger_tingrett_frasiden_cropped.jpg#asset:119

Foto // Photo

May Johannessen

Tilgjengelighet
I åpningstiden, etter avtale med resepsjonen ved Stavanger Tingrett

Midt i trappeoppgangen på vei opp til rettsalene i Stavanger Tingrett står skulptur nummer 10.

Stavanger tinghus ble utformet gjennom en arkitektkonkurranse i 1937, hvor Karl Grevstads forslag ble plukket ut. Byggearbeidet ble startet i desember 1939, men ble stanset da andre verdenskrig brøt ut og Norge ble invadert. Arbeidet kom i gang igjen i 1946, men grunnet materialmangel etter krigen tok byggingen lang tid og ble ikke ferdigstilt før i 1951.

Den rustne mannen står ikke inne i en rettsal. Den vitner ikke lovens dømmende kraft. I stedet står den i en passasje som fører til og fra disse lokalene. På demokratisk vis må alle parter i en rettsak gjennom denne passasjen, enten man er dommer, advokat, fullmektig, anklager, tiltalt eller vitne. Skulpturen, med sin menneskelige form, minner oss i så forstand om at ‘for loven er vi alle like’.

Begrepet 'Justis' brukes om personer eller myndighet som utøver den såkalte ‘rettspleien’. Ordet har sitt opphav i det latinske ordert 'justus', som betyr rettferdig / rettferdighet. Til tross for den allmenne oppfatning av det norske justissystemet som rettferdig, er de fleste bevisst at virkelighetens saker sjeldent kan sees sort-hvitt og med en tydelig vinner og taper. Rettens utfall oppleves nødvendigvis ikke rettferdig for alle involverte parter. Det fikk også den rustne mannen erfare i 2018, da en kvinne, av ukjent årsak, men antakelig i stor frustrasjon, helte olje over skulpturens hode.

10_Stavanger_tingrett_frasiden_cropped.jpg#asset:119

Foto // Photo

May Johannessen