00 Natvig Minde

Accessibility
Can only be seen from the water, by boat. It is not allowed to go ashore on the islet (bird sanctuary)

The lowest sculpture in Broken Column is partly submerged in the sea. If you could walk a straight line between the Oil Museum and Rosenberg Wharf, you would find sculpture no. 0 partly under the waterline, gazing 8 degrees west of true north. From this spot at the mouth of the Stavanger Fjord, it looks out to the great North Sea, to a flat horizon where sky and ocean meet and the sun sinks in the west.

Between high and low tide, 1, 49 metres of the sculpture are under water. It’s located a few metres from land, near the bird sanctuary by Natvig Minde, and can only be seen at close range from a boat.

With seemingly stoic calm, the weather-bitten figure watches activities on the fjord year-round: powerful autumn storms and biting winter cold, nesting birds in the spring and leisure boats and cruise ships in the summer. It also silently witnesses gradual changes in this coastal city, such as the decline in shipping, the reduction in ferry traffic, and the redevelopment of the waterfront.

It has been said that Stavanger’s first inhabitants came from the sea. At all times, Stavanger’s population has lived well off of what the sea has to offer. The rusting man can be experienced as a timeless witness of time, silently reflecting the changing relationship between people and the sea.

NatvigMinde_00_B1_web.jpg#asset:87

NatvigMinde_00_face_cityscape_web.jpg#asset:88


Foto / Photo
May Johannessen

Tilgjengelighet 
Kan kun sees fra sjøen via båt. Det er ikke tillatt å ferdes på holmen (fuglereservat)

Den lavest plasserte skulpturen i den brutte søylen ender i havet. I en rett linje mellom Oljemuseet og Rosenberg Verft står skulptur nummer 0 nedsenket i sjøen og speider 8 grader vest. I munnåpningen av Stavangerfjorden kan man skimte horisontens linjer. Der ute ligger den store Nordsjøen, hvor hav og himmel møtes og solen senkes.

Mellom flo og fjære står skulpturen med gjennomsnittlig 1,49 meter av kroppen under vann. Plassert noen meter fra land ved fuglereservatet utfor Natvig Minde, kan denne kun betraktes på nært hold fra båt.

Med tilsynelatende stoisk ro står den rustne mannen og betrakter fjordens aktiviteter året rundt: Kraftfulle høststormer og bitende vinterkulde, hekkende fugler på våren, yrende småbåtliv og cruisetrafikk om sommeren. Taust vitner den også de gradvise endringene i denne byen ved havet, som nedtrappingen av skipsindustri, redusert ferjetrafikk og utbygging av waterfrontprosjekter.

Det sies at den første siddisen kom fra havet. I alle tider har byens befolkning levd godt av det som havet har tilbudt. Den rustne mannen kan oppleves som et tidløst tidsvitne som taust reflekterer menneskenes endrede forhold til havet.

NatvigMinde_00_B1_web.jpg#asset:87

NatvigMinde_00_face_cityscape_web.jpg#asset:88

Fotos / Photos
May Johannessen