03 Breigata 14 audio audio

Accessibility
During Pottemakeriet's opening hours https://www.pottemakeriet.no/

The artist wanted at least one sculpture in the art project to stand in a shop. Despite the challenges relating to the elevation of topographical contour lines, a relevant cite was found at Breigaten 14, then the interior décor shop 'Rom for mer' (meaning ‘Room for More’). Symbolically enough, it had room for an extra ‘customer’.

In subsequent years, various people have set up shop at Breigaten 14. In 2011 the property owner asked that the sculpture be removed to make the locale easier to rent out. One segment of 'Broken Column' was thus removed, so the hunt was on to find a new location for rusty man no. 3. But with the same criteria for the choice of location, no suitable spot could be found. The sculpture lay on its side for eight years and was missed by many. The art critic Trond Borgen described 'Broken Column’s missing link as ‘a black hole in Gormley’s art universe’.

When Breigaten 14 got a new owner in 2018, Stavanger Art Museum took contact. The newly-established ceramic workshop 'Pottemakeriet' welcomed the rusty man with open arms. But after having been in a horizontal position for so many years, he had ‘bed sores’ and needed surface treatment. Finally, in 2019, he could once again stand on his own feet at Breigaten 14. He now keeps watch over the sales counter of 'Pottemakeriet', which is both a ceramics workshop and a retail outlet.

3_Breigata_OddbjørnErlandAarstad-8_croppedbyMay.jpg#asset:112


Foto // Photo
Oddbjørn Erland Aarstad

Tilgjengelighet 
I Pottemakeriets åpningstider
 https://www.pottemakeriet.no/

Kunstneren ønsket at minst én av skulpturene i kunstprosjektet skulle stå i en butikk. Til tross for utfordringer knyttet til kotehøyde, kom man raskt frem til et aktuelt sted og interiørbutikken 'Rom for mer' hadde symbolsk nok rom for en ekstra ‘kunde’.

I årene som fulgte var det ulike butikker i Breigaten 14. I 2011 bestemte daværende huseier at skulpturen skulle fjernes, for å gjøre lokalene mer fleksible for utleie. Et ledd i den ‘brutte søylen’ ble borte og arbeidet med å finne et nytt egnet sted ble startet opp. Med samme kriterier som før, skulle det vise seg å bli vanskelig. Skulpturen ble liggende hele åtte år på lager og var savnet av mange. Kunstkritiker Trond Borgen beskrev det manglende leddet i den brutte søylen som ‘et stort hull i Gormleys kunstunivers’.

Da huset fikk ny eier i 2018, tok Stavanger kunstmuseum kontakt på ny. Da var nyetablerte 'Pottemakeriet' på vei inn i lokalene og de ville veldig gjerne ha den rustne mannen inn. Etter flere år på rygg hadde den rustne mannen fått ‘liggesår’ og måtte overflatebehandles, men i 2019 kunne den atter en gang sette sine ‘ben’’ i Breigaten 14. Nå står den rustne mannen og holder øye med disken i pottemakeriet, i et lokale som inneholder både verksted og butikk.

3_Breigata_OddbjørnErlandAarstad-8_croppedbyMay.jpg#asset:112


Foto // Photo
Oddbjørn Erland Aarstad