11 Jens Zetlitz' gate / St. Olavsgate

Accessibility
Round the clock

Sculpture no. 11 stands at the intersection of Jens Zetlitz’ gate and St. Olavsgate. Like several other sculptures in 'Broken Column', it stands in a place with lots of foot traffic.

The streets in this area are restricted to pedestrians and bicycles. The rusty man takes up space in a place where people of all ages pass by on their way to or from school, work, free-time activities and health services.

Sometimes during the day, there’s lots of people here, but rarely does anyone stop. The place is surrounded by tall buildings. The white and blue postmodern apartment complexes along St. Olavsgate were built in 1988–1989, and the plan was that vibrant street life would emerge, with exciting shops and cafés. In reality, few shops survive here for long. The street lies in the ‘valley of shadow’ most of the year, and the ice-cold west wind whips around the tall buildings.

In the zoning plan for Stavanger’s city centre, ample sunlight and good living conditions are emphasised. At the same time, plans are underway to erect yet another tall building in this neighbourhood, almost twice as tall as those already here. For now, the rusty man silently observes urban development in the area. When the high-rise is completed in 2023, the rusty man will be moved to a new location on a small square in front of the building, some ten meters away.

11_Jens_Zetlitzgate_jenter.jpg#asset:69
11_Jens_Zetlitzgate_motbyen.jpg#asset:71
11_Jens_Zetlitzgate_klinikken.jpg#asset:70


Foto // Photo

May Johannessen

Tilgjengelighet
Hele døgnet

I krysset mellom Jens Zetlitz' gate og St. Olavsgate står skulptur nummer 11. Som flere av de andre skulpturer i kunstprosjektet står denne plassert på et sted som kjennetegnes av at mange mennesker ferdes forbi.

Veiene rundt området er regulert til myke trafikanter; fotgjengere og syklister. Den rustne mannen tar plass midt i en sosial ferdselsåre, hvor mennesker i alle aldre og livsfaser passerer forbi - på vei til / fra skole, jobb, fritidsaktiviteter og helsetjenester.

Til visse tider i døgnet er det mye bevegelse i dette krysset, men menneskene stopper sjeldent opp. Stedet er omringet av høye bygninger på omtrent alle kanter. Det hvite og blå postmodernistiske leilighetskomplekset i St.Olavskvartalet ble reist i 1988-89. Tanken var at det skulle oppstå et yrende sosialt liv på gateplan, med spennende butikker og kafeer. I virkeligheten er det få butikker som klarer seg økonomisk lenge her. Gaten ligger i «skyggenes dal» det meste av året og den iskalde vestavinden suser kraftig rundt de høye veggene.

I sentrumsplanen til Stavanger fremheves det at det skal sikres gode sol-, lys- og boforhold. Samtidig er man i gang med å reise nok et høyhus i dette kvartalet, denne gangen med en høyde på nesten det dobbelte av det som er fra før. Foreløpig står den rustne mannen stille og betrakter byutviklingen i området. Når høyhuset står ferdig i 2023 vil den rustne få en ny plassering på et lite torg foran høyhuset, noen 10-meter unna.

11_Jens_Zetlitzgate_jenter.jpg#asset:69
11_Jens_Zetlitzgate_motbyen.jpg#asset:71
11_Jens_Zetlitzgate_klinikken.jpg#asset:70

Foto // Photo

May Johannessen