04 Valberget P-hus audio audio

Accessibility
During opening hours of the parkinglot
https://stavanger-parkering.no/parkering/p-hus/#p-valberghallen

The rusty man has scared many people since 2003!

Sculpture no. 4 stands on a stairway leading into or out of the underground parking facility at Valberget. If you’re in a hurry, this sculpture looms abruptly and can be frightening, even if you already know it’s there.

Reactions to it may be amplified by its location. The stairway is dark, cold and impersonal and would be perfect for a scary scene in a movie. If you use your own body as the starting point for experiencing this room, it’s unlikely you’ll find it pleasant.

After you get over the fright of your first encounter, maybe you have some empathy for this anonymous figure whose destiny is to stand in a dark stairway and scare passers-by. It’s also obvious that some people seek shelter here for shorter periods. Does the rusty man then seem more like a comfort than a threat?

4_Valberget_Phus_OddbjørnErlandAarstad-9-cropped.jpg#asset:108


Foto / Photo
Oddbjørn Erland Aarstad

Tilgjengelighet 
I parkeringshallens åpningstider 

https://stavanger-parkering.no/parkering/p-hus/#p-valberghallen

Denne rustne mannen har skremt mange siden 2003! 

Skulptur nummer 4 står plassert midt i en trappeoppgang, på vei inn og ut av det underjordiske parkeringsanlegget på Valberget. Har man det litt travelt kan denne skulpturen komme brått på, selv for de som vet at den står der.

Reaksjonene forsterkes muligens av selve rommet skulpturen står i. Trappe-oppgangen er dunkel, kald og upersonlig og utgjør en perfekt lokasjon for en skummel scene i en film. Bruker man sin egen kropp som utgangspunkt til å erfare dette rommet er det nok de færreste som vil si at dette er et veldig godt rom å være i.

Når man har kommet over den første forskrekkelsen ved møtet, kan man kanskje likevel kjenne en viss empati ovenfor denne ukjente, hvis skjebne er å stå i dette mørke trapperommet og skremme folk. Det er også ganske sannsynlig at noen mennesker i byen faktisk søker tilflukt i dette byrommet, for kortere perioder. Da oppfattes kanskje den rustne mannen mer som en trøst enn som en trussel?

4_Valberget_Phus_OddbjørnErlandAarstad-9-cropped.jpg#asset:108


Foto / Photo
Oddbjørn Erland Aarstad