05 Arneageren audio audio

Accessibility
Not available between March 2024 and autumn 2024, due to work on the site.

Sculpture no. 5 faces the library and cultural centre Sølvberget. It stands slightly to the west, on a small city square called Arneageren. The name relates to the place originally having been a field on the farm Arnegård.

The square is paved with cobblestones, as are all the pedestrian streets in Stavanger’s medieval town centre. The no-longer-extant single-aisle church Martinskirken may have been near Arneageren, at the top of Prostebakken, but no visible traces of it have been found.

Arneageren is small, snug and well-suited for both formal and informal gatherings. It offers shelter from the north-westerly wind that often ‘ravages’ the open Millennium Square by Vågen. In the summertime small outdoor concerts are held here, with young musicians playing various types of music. On Saturday mornings, political and religious organisations may be doing outreach activities on the square. And in the afternoons, brightly coloured balloons float throughout the city centre, preferably from strings held by young children, or tied to the handlebars of prams.

People of all ages and stages in life seem to like this place, but young people have the most palpable presence. Is it because Sølvberget, in addition to being a library, cultural centre and meeting place, also houses the city’s cinema?

5_Arneageren_OddbjørnErlandAarstad-13_croppedbyMay.jpg#asset:114
5_Arneageren_OddbjørnErlandAarstad-11_croppedbyMay.jpg#asset:113


Foto // Photo
Oddbjørn Erland Aarstad

Tilgjengelighet
Ikke tilgjengelig i perioden mars 2024 til høsten 2024, grunnet arbeid på plassen.

Med utsikt mot Sølvberget bibliotek og kulturhus står skulptur 5, litt vest på et lite torg som kalles Arneageren. Navnet har det fått fordi stedet opprinnelig var åkeren på 'Arnegård'.

Torget er brostensbelagt, slik også gågatene i området rundt er. Området utgjør en del av den gamle middelalderby-strukturen i Stavanger. Langkirken 'Martinskirken' kan ha ligget i nærheten av Arneageren, på toppen av Prostebakken, men man har ikke funnet noen synlige spor.

Arneageren er en lun og liten samlingsplass for byens befolkning, som egner seg både til formelle og uformelle sammenkomster. Her er man i ly for vinden fra nordvest, som ofte "herjer" nede på den åpne tusensårsplassen ved Vågen. Om sommeren arrangeres det små utendørskonserter her, med unge musikere innenfor ulike sjangre. På lørdagsformiddager brukes plassen ofte til oppsøkende virksomhet av ulike politiske og religiøse organisasjoner. Og utover ettermiddagene svever ballonger i ulike farger rundt i byens sentrum, fortrinnsvis i hånden på et lite barn eller surret rundt håndtaket på en barnevogn.

Folk i alle aldre og livsstadier synes å like dette stedet, men det er ungdommen som har forankret seg tydeligst. Det har kanskje sammenheng med at Sølvberget bibliotek og kulturhus, i tillegg til å være et kulturelt møtested, også huser byens kino?

5_Arneageren_OddbjørnErlandAarstad-13_croppedbyMay.jpg#asset:114
5_Arneageren_OddbjørnErlandAarstad-11_croppedbyMay.jpg#asset:113

Foto // Photo

Oddbjørn Erland Aarstad