18 Kiellandsmyrå

Accessibility 
Not available as of September 2020 (fenced construction area)

At present (2020), sculpture no. 18 is fenced inside a construction site, behind an embankment near the intersection between Madlaveien and European route E18. This has been the case for almost six years, during the building of Hundevåg Tunnel (Ryfast) and Eiganes Tunnel.

Fenced off and seemingly forlorn, the sculpture has had some difficult years here on the urban outskirts of public life; it has suffered tagging and other types of vandalism.

In 2020, however, the area will return more or less to what it looked like before the massive construction project began. Then sculpture no. 18 will once again enjoy the view of the neighbourhood, the large football field and the sound of laughing and shouting youths.

18_Kiellandsmyra_bakfra_16_9_web.jpg#asset:124

Foto // Photo 

May Johannessen

Tilgjengelighet 
Ikke tilgjengelig per september 2020 (inngjerdet anleggsområde) 

For tiden står denne skulpturen på et inngjerdet anleggsområde, bak en vollhaug like ved krysset Madlaveien og E18. Slik har den stått i nærmere 6 år, mens byggingen av Hundvågtunnelen (Ryfast) og Eiganestunnelen har pågått.

"Utestengt" og tilsynelatende overlatt til seg selv, har skulpturen hatt noen tøffe år her i utkanten av det offentlige bylivet, hvor den er blitt utsatt for en del tagging og annen hærverk.

I løpet av 2020 vil området bli tilbakeført omtrent slik det var før anleggsarbeidet startet. Da kan skulptur nummer 18 atter igjen kunne glede seg over utsikten til bydelens store fotballøkke og lyden av unge menneskers rop og latter.

18_Kiellandsmyra_bakfra_16_9_web.jpg#asset:124

Foto // Photo

May Johannessen