14 Muségaten 16

Accessibility
Round the clock

Part way up Muségaten’s steep hill, you’ll find sculpture no. 14. It stands next to the entrance to Museum Stavanger, which houses several of the city’s historical museums: a cultural history museum, a natural history museum, and the Norwegian Children’s Museum.

At the bottom of the hill is Rogaland Theatre. Its main building from 1883 was designed by the architect Hartvig Sverdrup Eckhoff, who later also designed other monumental buildings in the area: the museum’s main building, the gymnastics hall (Turnhallen – now part of the theatre), and the hospital Stavanger Sykehus – the red brick building now housing Rogaland’s county administration.

In the summer of 2022, the folk costume exhibition "From Hulda to Hijab" opens at Stavanger Museum. The exhibition shows costumes from different traditions and eras. The use of folk costumes is illuminated from several sides, which offers new knowledge and greater understanding. Perhaps it can make us think more closely about our own traditions and attitudes and how we practice these in meeting other people.

Standing out on the sidewalk, the rusty man looks down towards the city centre. Along with his rusty partners in the art project, he forms a link between the city’s diverse cultural spaces.

Broken Column_Muségaten_10

Foto // Photo

May Johannessen

Tilgjengelighet
Hele døgnet

Et bratt stykke oppi bakken i Muségaten, står skulptur nummer 14. Den står like ved inngangen til Museum Stavanger, som huser flere av byens historiske museer; et kulturhistorisk museum, et naturhistorisk museum og Norsk Barnemuseum.

Nederst i denne bakken ligger Rogaland Teater. Teaterets hovedbygning er fra 1883 og er tegnet av Hartvig Sverdrup Eckhoff, som senere også tegnet de øvrige monumentalbygningene i området: Museets hovedbygning, Turnhallen (som nå er teaterhall) og Stavanger Sykehus, den røde mursteinsbygningen som nå huser fylkesadministrasjonen i Rogaland.

Sommeren 2022 åpner folkedraktutstillingen "Fra Hulda til Hijab" på Stavanger museum. Utstillingen viser drakter fra ulike tradisjoner og epoker. Her belyses bunadsbruk fra flere sider, som tilbyr ny kunnskap og større forståelse. Kanskje får den oss også til å tenke nærmere over egne tradisjoner og holdninger, og hvordan vi praktiserer disse i møte med andre mennesker.

Ute på gaten står den rustne mannen og speider ned mot byens sentrum. Sammen med sine rustne co-workers i kunstprosjektet, utgjør de "usynlige" bindeledd mellom ulike kulturelle rom i byen.

Broken Column_Muségaten_10

Foto // Photo

May Johannessen