09 Stavanger svømmehall audio audio

Accessibility
Only during the swimming pool's opening hours, as a bathing guest or spectator

https://www.stavanger.kommune.no/kultur-og-fritid/svommehaller/stavanger-svommehall2/

Sculpture no. 9 surveys the 25-metre pool inside Stavanger’s swimming hall. This special building was designed by the architects Gert Walter Thuesen and Jacob Grytten and completed in 1971. It’s clearly inspired by the architectural movement called 'Brutalism'.

The building contains several works of art. The rusty man has a clear view of the non-figurative relief next to the children’s pool. This massive work by Odd Tandberg (1924–2017) was cast directly into the concrete wall. In the foyer are several works by the contemporary artist Else Marie Hagen (b. 1963).

While the other works of art in the building clearly relate to the architecture and the specific activities in the building, the rusty man relates to the people who use it. Standing in the tribune behind the place where judges of sporting events sit, it anxiously follows swimmers: maybe someone manages to swim one more lap than last time, or completes a swimming skills test, or participates in a swim meet, or jumps for the first time off the 5-metre platform. In this room, small and large challenges are faced every day, and the rusty man witnesses them all.

OddbjørnErlandAarstad-6837_web.jpg#asset:220

9_Svømmehallen_OddbjørnErlandAarstad-6844_croppedbyMay.jpg#asset:151


Foto // Photo

Oddbjørn Erland Aarstad

Tilgjengelighet 
Kun i svømmehallens åpningstider, som badegjest eller tilskuer 

https://www.stavanger.kommune.no/kultur-og-fritid/svommehaller/stavanger-svommehall2/

I Stavanger sentrums stolte svømmehallbygg står skulptur nummer 9 og speider ut over det store bassenget på 25 meter. Bygningen er fra 1971, tegnet av arkitektene Gert Walter Thuesen og Jacob Grytten, og er tydelig inspirert av den arkitektoniske stilretningen brutalisme.

Det spesielle bygget inneholder flere andre kunstverk. Den rustne mannen holder et godt øye med Odd Tandbergs (1924 – 2017) abstrakte relieff, som sees på veggen rett over barnebassenget. Det massive relieffet er innstøpt i betongveggen. I publikumsfoajeen henger flere verk av den norske samtidskunstneren Else Marie Hagen (f.1963).

Mens de andre kunstverkene i bygget forholder seg tydelig til arkitekturen og til bygningens spesifikke aktiviteter, forholder den rustne mannen seg til menneskene som ferdes der. Fra tribunen bak dommerlosjen følger den spent med på badegjestene, som kanskje klarer én lengde mer enn sist, består en ferdighetsprøve og får en svømmeknapp, deltar i et svømmestevne eller tar sitt første hopp fra 5-meteren. Små og store utfordringer overgås i dette rommet hver eneste dag og den rustne mannen vitner det hele.

OddbjørnErlandAarstad-6837_web.jpg#asset:220

9_Svømmehallen_OddbjørnErlandAarstad-6844_croppedbyMay.jpg#asset:151

Foto // Photo

Oddbjørn Erland Aarstad