07 Kirkegårdsveien audio audio

Accessibility
Round the clock

Sculpture no. 7 stands on Kirkegårdsveien’s sidewalk and looks out over the railing onto the northern part of Langård Cemetery. Many of Stavanger’s well-known citizens are buried here, among others, Lars Hertervig (1830–1902).

The artist’s original idea was to place this sculpture inside the cemetery. Essential for the understanding of the project as a whole is that one or more of 'Broken Column’s sculptures stand in places thematising life and death. But the idea of erecting this sculpture inside the cemetery was rejected by the Church Council, which worried that it might look like a mummy and could scare and offend some people.

The discussion over the placement of this sculpture was especially challenging, both for the artist and others involved in the decision-making process. After long conversations between the various partners, a compromise was made: the sculpture doesn’t stand inside the consecrated ground, but still has a clear connection to it.

07_kirkegårdsveien.jpg#asset:206

Foto/Photo: May Johannessen


Tilgjengelighet
Hele døgnet

På fortauet langs Kirkegårdsveien står skulptur nummer 7 og kikker over rekkverket, ned på den nordre delen av Lagård gravlund. Flere av Stavangers kjente personer er begravet på denne kirkegården, blant annet kunstneren Lars Hertervig (1830 – 1902).

Opprinnelig var det kunstnerens ønske at skulpturen skulle stå inne på selve gravplassens område. Det var essensielt i forståelsen av prosjektet som helhet, at en eller flere av skulpturene i den brutte søylen skulle stå på en kirkegård og tematisere liv og død. Forslaget ble avvist av Stavanger kirkelige fellesråd, som var bekymret for at skulpturen ville fremstå som en mumie og virke skremmende og støtende på enkeltmennesker.

Diskusjonen rundt plassering av denne skulpturen var særlig utfordrende både for kunstneren og de andre høringspartene. Etter lange samtaler mellom alle instanser klarte man til slutt å finne et kompromiss, hvor skulpturen ikke står inne i den "hellige hage", men likevel har en tydelig forbindelse til stedet.

07_kirkegårdsveien.jpg#asset:206

Foto/Photo: May Johannessen